incytelogo-plain.png

Kompetansebygging internt

Det er et skrikende behov etter personell med kompetanse innen IT-sikkerhet, et behov som på verdensbasis vil nå flere millioner allerede neste år. Bare her til lands er det estimert at det eksisterende gapet mellom etterspørsel og tilgjengelig sikkerhetskompetanse bare vil øke og snart nå flere tusen. Svært mange opplever det derfor som nærmest umulig å oppdrive personell med nødvendig kunnskap og erfaring, ikke minst er det i ferd med å bli uforsvarlig dyrt. Når prøvde du s